Privacy Policy

voor Wheely B.V., eigenaar van https://fietsie.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van https://fietsie.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op https://fietsie.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Jij kan echter ten alle tijden de instellingen aanpassen hoe wij jouw data mogen gebruiken.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van  Wheely B.V. en specifiek https://fietsie.nl, dan kan je ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@fietsie.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

https://fietsie.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring.

5) Gebruik van cookies

https://fietsie.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen

Fietsie.nl gebruikt ook cookies van derde partijen om gebruik te kunnen maken van hun diensten. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door https://fietsie.nl te beïnvloeden.

8) Recht op informatie, correctie, beperking van de verwerking en verwijdering van gegevens en het eventueel indienen van een klacht

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; 

conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking 

– het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
– een wettelijke verplichting na te komen;
– om redenen van algemeen belang, of
– voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover 

– u de juistheid van de gegevens ontkent;
– de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
– we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
-tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; 

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.